รู้จักและป้องกัน 9 โรคร้ายที่พลาดชีวิตคนไทยมากที่สุด ปี 2566

by admin
19 views
9 โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรให้ความใส่ใจ การรู้จักและเข้าใจสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในประเทศไทยสามารถช่วยในการป้องกันและดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น นี่คือบทความที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ 9 โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

9 โรคร้ายที่คนไทยเสี่ยงเป็นมากที่สุด

1. โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในประเทศไทย จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 20,000 คนต่อปี เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้หัวใจขาดเลือดและอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการขาดการออกกำลังกาย

โรคเบาหวาน

2. โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 8,000 คนต่อปี เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง และภาวะอ้วน การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการโรคเบาหวาน

3. มะเร็งปอด (Lung Cancer)

มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000 คนต่อปี สาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และมลพิษทางอากาศ อาการเริ่มแรกของมะเร็งปอดมักไม่มีชัดเจน แต่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการไอเรื้อรัง หายใจลำบาก และน้ำหนักลด

4. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมองคร่าชีวิตคนไทยประมาณ 15,000 คนต่อปี เกิดจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมอง ทำให้สมองขาดเลือดและเกิดความเสียหาย อาการของโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ อาการอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด การป้องกันสามารถทำได้โดยการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมเบาหวาน และเลิกสูบบุหรี่

โรคไตเรื้อรัง

5. โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)

โรคไตเรื้อรังมีผู้เสียชีวิตประมาณ 9,000 คนต่อปี เป็นโรคที่ทำให้การทำงานของไตลดลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นต้องฟอกไตหรือปลูกถ่ายไต ปัจจัยเสี่ยงรวมถึงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการบริโภคเกลือมากเกินไป การตรวจสุขภาพไตอย่างสม่ำเสมอและการดูแลอาหารสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

6. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีผู้เสียชีวิตประมาณ 7,000 คนต่อปี สาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้หลอดลมตีบแคบลงและหายใจลำบาก อาการของโรคนี้ได้แก่ การหายใจเสียงหวีด การไอที่มีเสมหะ และความเหนื่อยง่าย

7. ตับแข็ง (Cirrhosis)

ตับแข็งคร่าชีวิตคนไทยประมาณ 6,000 คนต่อปี เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ทำให้เนื้อตับเสียหายและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาการของตับแข็งได้แก่ ท้องบวม ขาบวม และอาการทางสมอง การหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการตรวจสุขภาพตับอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้

มะเร็งตับ (Liver Cancer)

8. มะเร็งตับ (Liver Cancer)

มะเร็งตับเป็นโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ตับ มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 8,500 คนต่อปี สาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการดื่มแอลกอฮอล์ อาการของมะเร็งตับมักไม่ชัดเจนในระยะแรก แต่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการเจ็บที่ช่องท้องขวาบน น้ำหนักลด และดีซ่าน

9. ปอดบวม (Pneumonia)

ปอดบวมคร่าชีวิตคนไทยประมาณ 5,000 คนต่อปี เป็นโรคติดเชื้อในปอดที่ทำให้มีอาการไข้สูง ไอ และหายใจลำบาก โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมและการรักษาความสะอาดสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้

การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้สามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพเป็นประจำ และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ การตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทความน่าสนใจ

CPR ง่ายนิดเดียว logo

ศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR ครบวงจร ตามหลักสากล

หลักสูตรอบรม

ช่องทางออนไลน์

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรมปฐมพยาบาล