พร้อมรับมือ 6 อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม

by admin
32 views
6 อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม

การทำงานในอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพของคนงาน ดังนั้นการระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้ เราจะสำรวจและสำรวจถึงอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม พร้อมกับวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

6 อุบัติเหตุที่มีสถิติการเกิดได้บ่อยที่สุด

1. การตกจากความสูง

อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากความสูงเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม พนักงานที่ต้องทำงานในสถานที่สูงอาจตกหล่นหรือสะดุดล้มลงจากนั่งร้าน หรือเครื่องมือที่ต้องใช้สำหรับงานในพื้นที่สูง ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังของพนักงาน สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือเหตุผลที่พบได้บ่อยคือละเลยการใช้อุปกรณ์เซฟตี้

วิธีการป้องกัน: การให้ความรู้และการเข้าอบรมฝึกฝน หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่สูง เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น เข็มขัดนิรภัย หรือการติดตั้งนั่งร้านอย่างมั่นคง เป็นต้น

2. การบาดเจ็บจากเครื่องจักร

โรงงานส่วนใหญ่มักมีการใช้งานเครื่องจักร จึงเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุเกิดจากเครื่องจักรสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหลายประเภท อาจมีการชนกันอย่าง การใช้งานรถยก หากไม่ระวังรถยกอาจเกิดการชนกันหรือที่แย่ที่สุดคือรถยกชนพนักงาน, ระบบเครื่องจักรขัดข้องเกิดการระเบิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ใช้งานเครื่องจักร

วิธีการป้องกัน: การติดตั้งระบบการเตือนภัย การสอนและฝึกฝนพนักงานให้รู้จักเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน เพื่อให้พวกเขาสามารถระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล

3. อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล

ในอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมี เช่น โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานเคมี หรือโรงงานยา เกิดความเสี่ยงจากการระเหยของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

วิธีการป้องกัน: การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น และการติดตั้งระบบระบายอากาศให้เหมาะสม เพื่อลดการระเหยของสารเคมีในอากาศ

4. อุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต

อุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในงานอุตสาหกรรม การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีการใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง การปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เส้นสายไฟฟ้าที่ชำรุด หรือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

วิธีการป้องกัน: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือรับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง เช่น หมวกกันน็อคและถุงมือที่มีความปลอดภัยสูง เมื่อทำงานใกล้กับสายไฟฟ้า และการฝึกฝนพนักงานให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการช็อตไฟฟ้าให้เหมาะสม

อุบัติเหตุการทำงานในที่อับอากาศ

5. อุบัติเหตุการทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศสามารถเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานได้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่อับอากาศอาจเกิดจากความผิดพลาดในการระบายอากาศ การทำงานในสภาพอากาศที่มีอากาศหายใจน้อย หรือบริเวณที่มีแก๊สพิษ

วิธีการป้องกัน: การให้พนักงานเข้าอบรมการทำงานในที่อับกาศ เพื่อเรียนรู้การสวมใส่เครื่องมือป้องกันส่วนตัวอย่างเช่น หน้ากากป้องกัน อุปกรณ์โรยตัวลง อุปกรณ์ช่วยหายใจ และการฝึกฝนพนักงานให้รู้ถึงอันตรายของการทำงานในที่อับอากาศและมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงสูง

6. อุบัติเหตุไฟไหม้

อุบัติเหตุไฟไหม้เป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานที่ทำงานอุบัติเหตุไฟไหม้สามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด การใช้งานสารเคมีที่เป็นเชื้อเพลิง การสะสมขยะหรือวัสดุเศษเหลวที่มีศักยภาพในการเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

วิธีการป้องกัน: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการช็อตไฟฟ้า การเก็บและการกำจัดขยะและวัสดุที่มีศักยภาพในการเกิดไฟไหม้อย่างเหมาะสม เช่น การเก็บของที่เป็นเชื้อเพลิงในที่ที่ปลอดภัย การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น ระบบเตือนภัยไฟไหม้และการใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูง และการฝึกฝนพนักงานให้รู้จักกับแผนการปฏิบัติในกรณีเกิดไฟไหม้และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้อย่างถูกต้อง

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หากเกิดอุบัติเหตุเราสามารถทำอะไรบ้างได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะช่วยให้เราสามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ ดังนั้น ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดมีดังนี้:

 1. ประเมินสถานการณ์: ทำการประเมินสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ปลอดภัยและเราสามารถใกล้ชิดผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภัย
 2. แจ้งเรียกรถพยาบาล: หากอุบัติเหตุเป็นร้ายแรง ให้โทรหาเรียกรถพยาบาลทันทีและรายงานสถานที่เกิดเหตุ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น: ตัวอย่างการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีดังนี้
  • การหยุดการเลือด: ใช้ผ้าสะอาด ม้วนออกมาแล้วกดทับบริเวณแผลเลือดอย่างเร็วที่สุด
  • หยุดหายใจ: เมื่อทำการเช็คแล้วพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการหยุดหายใจให้รีบทำการ CPR เพื่อให้ระบบร่างกายของผู้บาดเจ็บสามารถทำงานต่อไปได้และเพิ่มโอกาสกลับมาหายใจอีกครั้ง
  • งูกัด: เคลื่อนไหวส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุด จัดบริเวณที่ถูกกัดให้อยู่ต่ำกว่าหัวใจ ปิดแผลด้วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่สะอาด จากนั้นนำส่งโรงพยาบาล
 4. ระวังการเคลื่อนย้าย: หากไม่จำเป็น อย่าเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติม
 5. ติดตามสถานการณ์: ติดตามสถานการณ์ของผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด และให้ข้อมูลและสนับสนุนให้ผู้ประสบอุบัติเหตุในขณะที่รอรับการช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือด้านการแพทย์

สรุป

อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและสามารถมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อคนงานได้ การระมัดระวังและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

สาระยอดนิยม

CPR ง่ายนิดเดียว logo

ศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR ครบวงจร ตามหลักสากล

หลักสูตรอบรม

ช่องทางออนไลน์

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรมปฐมพยาบาล